Aceasta pagina descrie metode de a gestiona site-ul,privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care îl folosesc.

Aceasta pagina descrie metode de a gestiona site-ul,privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care îl folosesc.Aceasta dezvaluire i foslosita numa de la Chioccarello Srl dupa art.7 Decret legislativ n.196 del30/6/2003

Dupa consultarea acesta site sa fie identificat persoane sau firme care au folosit.

Proprietarul tratamentul lor datele e Chioccarello Srl locu firma e Viale dell industria 4 -36036 Torrebelvicino (VI), la care contacta pentru exercita ,drepturile pe propile date: stergerea datelor ,schimbare,verifică existența.... mai detalli la puncte 11-12-15

Tratamentul lor datele are locatie in aceasta firma

  • La Chioccarello Srl
  • Server Farm de la site
  • Tratamentul datelor i escluviv rezervat la persoane autorizate din aceasta firma si nu poate fi diffuz in a fara unele excepti :
    • Datele Personal de client,sunt cuminicate la alte firme numa in caz sa fie extrem necesar (serviciu de livrare)
    • Datele dintre cei care acceptă conditiele acestea pot fi tratate de către terți numiți de la Chioccarello srl pentru cautarile de piata sau direct Marketing.
    • Datele personale sunt tratact cu instrumente automatizat pentru timp necesar.Dispuonem de măsurile de securitate sa nu fie pierdut datelor sau sa nu fie illecit utilizează.

Tipuri de date prelucrate

Datele furnizate în mod voluntar de către utilizator

Trimiterea facultativ,intentional de e mail implică achiziționarea ulterioară de datele pe care o care o trimis,care i necesar pentru respunderea la eventual cererea sau intrebarile utilizator in obiect.

Scopul la fiecare tratament sunt enumerate din fiecare data in formular de cererea


Datele navigare

Sistemele informatice și software-ul folosit pentru a opera acest site web asimila, in curs de normal exercițiu, unele date care transmiterea implică folosire in protocoalele utilizate de comunicare Internet.Acesta este informazia care nu este colectată pentru a fi asociată cu interese identificare,dar pentru natura lor,pot fi identificate de către terți.In acesta segment face parte adressa IP o nume la domeniu dela calculator folosit de la utilizator care se conecteaza la site,dresa URI,ora de utiliz,metod folosit de la server pentru conecta.

Aceste date sunt folosite numai pentru a obține statistici anonime privind utilizarea site-ului și pentru a controla funcționarea corectă.Datele pot fi utilizate pentru a stabili responsabilitatea "în cazul infracțiunilor informatice împotriva site.


Cookies

Utilizarea așa numitei c.d.sesiune (care nu sunt stocate permanent pe computerul utilizatorului și dispar atunci când browser-ul este închis) și "strict limitat la transmiterea identificatorilor de sesiune (format din numere aleatoare generate de server) necesare pentru a permite un seif și eficientă a site-ul.Cookie-uri de sesiune utilizate in acest site nu permit achiziția datelor de identificare personale ale utilizatorului.


Drepturilor persoanelor

Persona care se refera datelor personal are beneficiu la aceasta drept
Art.7 del D.L.196 del 30/6/2003
(drept de acces la datele cu caracter personal și alte drepturi)
Subiect are drept pentru a obține confirmarea existenței datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă nu au fost încă înregistrate, și comunicarea lor în formă inteligibilă.
Subiect are drept pentru a obține indicația:
Originea datelor cu caracter personal;
scopul și modalitatea de tratament;
logica aplicată în cazul tratamentului cu ajutorul mijloacelor electronice;
identitatea proprietarului, manager și reprezentant desemnat în conformitate cu dell'articolo5, paragraful 2;
Subiecții sau categoriile de subiecți care datele cu caracter personal pot fi comunicate sau care pot deveni conștienți de calitate a reprezentantului desemnat în stat, manageri sau agenți.
Subiect are drept pentru a obține:
Actualizarea și integrarea datelor
Anulare, anonimizarea sau blocarea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv cele care nu "trebuie să fie păstrate în scopurile pentru care au fost colectate datele.
Certificare care operațiunile în literele a) și b) au fost notificate, de asemenea, în ceea ce privește conținutul lor, celor cărora datele au fost comunicate sau divulgate cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică folosirea unor mijloace disproporționate la dreapta protejat.
Subiect are drept de a se opune, în tot sau în parte:
Pentru datele lui personal
la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc în scopul de a trimite materiale publicitare sau de vânzare directă sau pentru efectuarea de cercetare de piață sau comunicări comerciale.
Orice solicitări de exercitare a acestor drepturi trebuie să fie la proprietarul:
Chioccarello s.r.l.-Viale dell'industria 4-36036 Torrebelvicino (VI)